Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Jeżeli nie akceptują Państwo opcji używania plików cookies, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej. Należy

jednak pamiętać, że zablokowanie ciasteczek używanych przez www.allprint.pl, może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron

allprint, na przykład nie będzie można odwiedzić pewnych stron.

Ochrona prywatności użytkowników www.allprint.pl a także wszystkich mediów społecznościowych administrowanych przez Drukarnię Allprint

Krzysztof Sypka, ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia,

przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach sklepów internetowych: www.allprint.pl,i mediów społecznościowych

administrowanych Drukarnię Allprint Krzysztof Sypka.

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników www.allprint.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Drukarnię Allprint

Krzysztof Sypka
1. Dane dotyczące użytkowników: www.allprint.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Drukarnię Allprint Krzysztof Sypka,

przetwarzane są przez Krzysztofa Sypkę prowadzącego działalność pod nazwą Wydawnictwo Allprint Krzysztof Sypka z siedzibą przy ul.

Kotucza 8, 44-217 Rybnik, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnik pod nr wpisu 45113,

NIP 6400403558, REGON 271056482, adres poczty elektronicznej: allprint@allprint.pl, numer telefonu: (+48) 509 897 897 (opłata jak za

połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora), będącego w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem

danych osobowych.

2. Zbierane dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie

innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie

usprawiedliwionym celu i mediów społecznościowych administrowanych przez Drukarnię Allprint Krzysztof Sypka - marketingu bezpośrednim

naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych

Osobowych (RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako

wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do

bazy danych posiada jedynie uprawniony administrator zajmujący się administracją bazy.

3. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp

do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy

użytkownik ma prawo do:

- wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich

przetwarzania;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO.

4. Drukarnia Allprint Krzysztof Sypka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym

osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie

prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym

czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności

naszej strony i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. Ponadto powierzamy do przetwarzania

dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne lub hostingowe.

5. Dane osobowe są nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub

dłużej, jesli jest to wymagane przepisami prawa

II. Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. Drukarnię Allprint Krzysztof Sypka, udostępniając zawartości www.allprint.pl, i mediów społecznościowych przez nią administrowanych,

stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, mogą   być odczytane przez niniejsze

serwery przy każdorazowym połączeniu się z nimi z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych

lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii

stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności

pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Drukarnię Allprint Krzysztof Sypka. Cookies zazwyczaj zawierają

nazwę domeny, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron

internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika ww. sklepów internetowych i odpowiednio wyświetlić

stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy ww. sklepów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia

ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika ww. sklepów internetowych (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ww.

sklepów ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszej strony możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies

wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach

ww. strony,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron www,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu

użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej

itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień

dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików

cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu

internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania

(przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym

użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w

szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub

oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Drukarnię Allprint Krzysztof Sypka z zastrzeżeniem tych, do których dostęp

wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej Drukarnię Allprint Krzysztof Sypka, a

następnie wykorzystywane przez współpracujących z Drukarnią Allprint Krzysztof Sypka reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców

aplikacji multimedialnych.

III. Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej Drukarnii

Allprint Krzysztof Sypka przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są

w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy

analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru

IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez

nie postępowań.

IV. Nasze zaangażowanie w politykę ochrony prywatności

Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako

administrator ww. serwisu internetowego uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony

prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać

będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

V. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez Drukarnię Allprint Krzysztof Sypka polityki prywatności, jak również w celu

realizacji uprawnień określonych w punkcie I.4. prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie I.1. lub pocztą elektroniczną na adres

allprint@allprint.pl

JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA COOKIES

Zmiana ustawień lub usunięcie plików Cookies
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies.

 

    Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), na zakładkę „Ustawienia” > „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” należy

kliknąć na przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie, wybierając jedną z

opcji:

 - Usuwanie plików cookie

 - Domyślne blokowanie plików cookie

 - Domyślne zezwalanie na pliki cookie

 - Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

 - Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 

 

    Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): „Narzędzia > „Opcje Internetowe” > „Prywatność”, przycisk „Witryny”. Suwakiem ustawiamy poziom,

zmianę zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

 

 

    Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: „Narzędzia” > „Opcje” > „Prywatność”. Uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

 

    Opera

Z menu przeglądarki: „Narzędzie” > „Preferencje” > „Zaawansowane”.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji „Ciasteczka”.

 

    Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać „Preferencje i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze

,,Akceptuj pliki cookie”.

 

 

Jeśli na liście powyżej brakuje Państwa przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej.

 

 

    Pliki cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy

wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo"), programów takich jak np. gry internetowe (w które można grać w

przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików

cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe:

http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html


Podczas korzystania z serwisu przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki cookies pochodzące od innych podmiotów takich jak Google,

Facebook, Twitter. Szczegółowe dane dotyczące polityki plików cookies znajdują się na stronach tych podmiotów.

44-217 Rybnik

ul. Jana Kotucza 8

+48 509 897 897;   32 42 22 392

allprint@allprint.pl