O tym jak broszura powstaje…

Szczotka... To nie zawsze porządki... W poligrafii to wstępny skład czegoś tam, co w przyszłości będzie stanowić konkretne wydawnictwo. W latach mojej świetności (...) najczęściej dostarczane materiały wyglądały jak zbiór…

Czytaj dalej O tym jak broszura powstaje…